• Türkiye kamuoyunu, ihracatın bütünü ve ihracat performansları hakkında bilgi sahibi kılmak
  • Akademisyenler, araştırmacılar ve basın mensupları için referans bir yayın oluşturmak
  • Bankalar ve fon yöneticileri için akredite bir kaynak oluşturmak
  • Yurtdışındaki kanaat önderleri, fonlar ve yatırımcılar için referans bir kaynak oluşturmak
  • Araştırmada yer alan firmalara, dış ticarette rekabet güçlerini arttırmada referans bir kaynak oluşturmak